• POLSKI
  • ENGLISH
0.00 PLN

Bilety zarezerwowane na:  
-
Vicente Amigo
29.10.2016
19:00
Vicente Amigo + Taniec Flamenco
Hiszpańskie Flamenco
Narodowe Forum Muzyki
pl. Wolności 1, Wrocław
Bilety: 200 zł, 170 zł, 140 zł, 110 zł, 80 zł

guitar masters 2016
Bilety jednorazowe
23.10 - 27.10.2016
Przesłuchania konkursowe: Kategoria Gitara Klasyczna
Narodowe Forum Muzyki
pl. Wolności 1, Wroclaw
Bilety: 20/30 zł
guitar masters 2016
Karnet Etap III dzienny
26.10 - 27.10.2016
Przesłuchania konkursowe: Kategoria Gitara Klasyczna
Narodowe Forum Muzyki
pl. Wolności 1, Wroclaw
Bilety: 50/75 zł
guitar masters 2016
KARNET GM2016 ALL
23.10 - 27.10.2016
Przesłuchania konkursowe: Kategoria Gitara Klasyczna
Narodowe Forum Muzyki
pl. Wolności 1, Wroclaw
Cena: 180/250 zł
guitar masters 2016
15.11.2016
09:00-15:00, 16:00-22:00
Przesłuchania konkursowe: Fingerstyle
Narodowe Forum Muzyki
pl. Wolności 1, Wroclaw
Bilety: 50/70 zł, Karnet GM2016 80/110 zł
16.11.2016
19:00
Tommy Emmanuel
Martin Taylor, Piotr Restecki & Ian Cooper

Fingerstyle – Award Ceremony
Wrocławskie Centrum Kongresowe
ul. Wystawowa 1, Wroclaw
Bilety: 170 zł, 140 zł, 110 zł, 80 zł