• POLSKI
  • ENGLISH
0.00 PLN

Bilety zarezerwowane na:  
-
Jarema Klich

KONCERT PAMIĘCI JAREMY KLICHA

Horna & Pełech, Restecki, Szuman, Zaleski & Cynkar 

18 maja 2018, godz. 20:00

Klub PROZA, Przejście Garncarskie 2, Wrocław

bilety: 25 PLN – przedsprzedaż, 35 PLN – w dniu koncertu